OPŁATY ZA POSIŁKI PM 27

Odpłatność za posiłki powinna być uiszczana przelewem na rachunek bankowy do 10. dnia każdego miesiąca.

Nr rachunku: 20 1050 1214 1000 0024 4874 0692