OPŁATY ZA WYŻYWIENIE – GNIAZDO

Odpłatność za posiłki jest uiszczana przelewem na rachunek bankowy 

61 1050 1285 1000 0022 8920 5763

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 1 października 2021 zmianie ulegają stawki za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych ,,Gniazdo”.

Stawka żywieniowa dzienna wynosi łącznie 7,50 zł, w tym:

śniadanie 2,50 zł

obiad 3,50 zł

podwieczorek 1,50 zł