RADA RODZICÓW

KONTO BANKOWE RADY RODZICÓW ING BANK ŚLĄSKI: 44 1050 1230 1000 0024 0571 7634