REKRUTACJA – GNIAZDO

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA W ZSP NR 13
Szanowni Państwo, rekrutacja uzupełniająca do PM 27 i Oddziałów Przedszkolnych „Gniazdo” odbędzie się stacjonarnie , prosimy o składanie dokumentów w sekretariacie SP nr 27, ul. Rubinowa 16a
1. 26.07.2022- 29.07.22: złożenie wniosku.

2. 17.08.2022: podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

3. 17.08.2022-25.08.22: potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Wolne miejsca: Oddziały Przedszkolne „GNIAZDO” przy SP nr 27: 1 PM 27 -GRUPA 3/4 latków : 2


Szanowni Państwo!

Informujemy, że nabór do gliwickich przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się 15 marca 2022 r. od godz. 9:00 i zakończy 1 kwietnia o godz. 15:00. Nabór będzie prowadzony drogą elektroniczną.

Link do rejestracji dla rodziców: www.gliwice.formico.pl