DYREKCJA I GRONO PEDAGOGICZNE

DYREKCJA

Anna Urbańska – dyrektor

Jadwiga Aleksandrowicz-Łodej – wicedyrektor

Joanna Cichocka – wicedyrektor

Marzena Kornalewska – wicedyrektor

GRONO PEDAGOGICZNE

Magda Adamczyk-Duchniak – edukacja przedszkolna

Jadwiga Aleksandrowicz-Łodej – język angielski

Adam Barwicki – język polski, etyka

Anna Bednarska – język angielski

Katarzyna Bielec – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel w świetlicy

Adam Biernat – wychowanie fizyczne

Elżbieta Borkowska – historia, nauczyciel wspomagający

Elżbieta Brefka – religia

Bożena Chęcińska – edukacja przedszkolna

Joanna Cichocka – język polski

Jacek Dobranowski – wychowanie fizyczne

Beata Domańska – nauczyciel bibliotekarz

Artur Florczyk – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Bożena Frej – chemia, nauczyciel wspomagający

Aneta Gallus – edukacja przedszkolna

Sara Gancarczyk – edukacja wczesnoszkolna

Anna Garbala – język niemiecki, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający

Wanda Gołaszewska – edukacja wczesnoszkolna

Barbara Grabiec – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający

Anetta Hadryś-Konopka – chemia, fizyka, matematyka

Rafał Hajduga – wychowanie fizyczne

Katarzyna Kadela-Koprowska – doradztwo zawodowe, pedagog szkolny

Krystyna Kałuża – religia

Agnieszka Kasprzyk – nauczyciel wspomagający

Tamara Kokot-Małańczak – język polski

Anna Komar – psycholog szkolny

Weronika Kondraciuk – edukacja przedszkolna

Małgorzata Kopeć – muzyka, technika, nauczyciel bibliotekarz

Marzena Kornalewska – terapeuta biofeedback

Anna Kowalik – język polski

Aleksandra Koźlicka – język niemiecki

Karina Kucharska – informatyka, technika

Marta Lewandowska – matematyka

Agnieszka Łuczak – język polski

Iwona Magda – edukacja przedszkolna

Magdalena Mencfel-Celmerowska – psycholog szkolny

Marta Michalska-Tyka – edukacja przedszkolna

Maria Mieszczak – edukacja wczesnoszkolna

Elżbieta Milcarz – edukacja wczesnoszkolna

Ewelina Naczyńska – edukacja przedszkolna

Joanna Pasterak – logopeda szkolny

Magdalena Pawlik – język niemiecki

Anna Płocica – język angielski

Ewelina Pogonowska – edukacja wczesnoszkolna

Edyta Przybek – edukacja przedszkolna

Sławomir Rzepa – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

Alicja Schmidt – edukacja przedszkolna

Beata Smuga – plastyka

Mariola Stefaniak – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

ks. Dominik Swoboda – religia

Joanna Szczerbowska – edukacja przedszkolna

Aleksandra Szeremeta – język angielski, nauczyciel wspomagający

Joanna Szulcek – Zygmunt – matematyka

Barbara Tomaszewska – edukacja wczesnoszkolna

Wojciech Tutka – pedagog szkolny

Anna Urbańska – nauczyciel geografii, nauczyciel wspomagający

Jolanta Wardzińska – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Danuta Warmuz – edukacja wczesnoszkolna

Anna Woźniak – nauczyciel wspomagający

Agata Wylęgła – nauczyciel w świetlicy, język polski

Bożena Zajączkowska – nauczyciel wspomagający

Joanna Zdybel – biologia, nauczyciel wspomagający

Sabina Zelek – edukacja przedszkolna

Mariola Zioło – matematyka, religia