DZIEŃ GÓRNIKA U SÓWEK

Barbórka to święto obchodzone corocznie 4 grudnia.  Jest ono nierozerwalnie związane z naszą śląską tradycją. W tym dniu Sówki ubrane w przepiękne stroje zaśpiewały piosenkę oraz recytowały wierszyk dla wszystkich górników. Dzieci dowiedziały się o ciężkiej i niebezpiecznej pracy górnika oraz posłuchały legendy o duchu kopalni – Skarbniku. Wszystkim Górnikom z okazji Barbórki składamy najlepsze życzenia! Szczęść Boże!