DZWONKI

Od 4 listopada 2019 r. obowiązują następujące godziny rozpoczynania lekcji i trwania przerw międzylekcyjnych:

  1. 8:00 – 8:45
  2. 8:50 – 9:35
  3. 9:45 – 10:30
  4. 10:40 – 11:25
  5. 11:45 – 12:30
  6. 12:50 – 13:35
  7. 13:50 – 14:35
  8. 14:40 – 15:25
  9.  15:30 – 16:15