GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu skierowanego do uczniów i nauczycieli województwa śląskiego:

GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!

Organizatorem projektu jest Urszula Bauer, Śląski Kurator Oświaty. Głównym jego celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. W ramach projektu przewidziana jest projekcja filmu dokumentalnego, udział w konkursach, stworzenie szkolnego kącika patriotyczno-historycznego, prezentacja w szkole wystawy przygotowanej przez IPN oraz spotkania międzypokoleniowe.