„GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE …” – LEKCJE W RAMACH PROJEKTU

W oparciu o materiały edukacyjne opracowane przez IPN, poświęcone stanowi wojennemu, przeprowadzane są lekcje historii w klasach siódmych i ósmych. Uczniowie podzieleni na grupy analizują teksty źródłowe oraz ikonografię, wyjaśniają pojęcia, rozwiązują testy i uzupełniają schemat.