„GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE …” – UCZNIOWIE WYKONALI PRACE KONKURSOWE

     W ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie …” przystąpiliśmy do Wojewódzkiego konkursu plastyczno-literackiego: Tropiciele historii – poszukiwanie „Ludzi Solidarności”. W jego początkowej fazie uczniowie wysłuchali opowieści pani Bożeny Zajączkowskiej o tworzeniu się NSZZ „Solidarność” wśród nauczycieli Bytomia i Gliwic. Pani Bożena przyniosła na spotkanie pisma podziemne z lat 1980-1989, które przybliżyły atmosferę tamtych wydarzeń. Opowiedziała o konspiracyjnej działalności wielu nauczycieli, m.in. pani Wandy Kolasy, Cezarego Raczyńskiego, Zygmunta Pigonia. Bytomskie  mieszkanie państwa Zajączkowskich stanowiło wówczas bardzo ważny punkt kontaktowy i kolporterski.
    Uczestnicy konkursu wybrali sobie postać, która zrobiła na nich największe wrażenie i przystąpili do wykonania kartki z albumu, ilustrującej losy bohatera. Ostatecznie powstało siedem pięknych prac, które zostały przekazane do gliwickiej Delegatury Kuratorium Oświaty.
    Na pamiątkowej fotografii autorzy ze swoimi pracami. Od lewej stoją: Dawid Ślizowski, Wiktor Horbowicz, Weronika Renkiel, Zuzanna Sobota (wszyscy z kl. 7c) oraz Maja Rakowska (kl. 5c). Pośrodku siedzą od lewej: Hanna Toman i Marta Sowa z kl. 7a.