„GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA…” – SPOTKANIE POKOLEŃ

W dniu 25 listopada, w ramach projektu:” Gdy gaśnie pamięć ludzka …”, odbyło się „Spotkanie pokoleń”. Naszymi gośćmi byli panowie Eugeniusz Karasiński i Witold Zajączkowski, działacze NSZZ „Solidarność”, odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności. Gości powitała i spotkanie prowadziła pani Bożena Zajączkowska.

Pan Karasiński był pracownikiem Katowickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa Miejskiego (KPGM BM) – Oddział w Gliwicach. W sierpniu 1980 r. współorganizował strajk pracowników tego zakładu. Następnie działał w regionalnych strukturach NSZZ „Solidarność”. Był odpowiedzialny za poligrafię i kolportaż materiałów propagandowych. Po 13 grudnia 1981 r. kontynuował opozycyjną działalność, utrzymywał kontakty z osobami ukrywającymi się przed internowaniem oraz zajmował się drukowaniem i kolportażem ulotek. W marcu 1982 r. został zatrzymany, a następnie internowany i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu–Zaborzu. Obecnie jest prezesem Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Pan Zajączkowski, polonista w SP nr 44 w Bytomiu, a w latach późniejszych również naszej szkoły – SP nr 27 w Gliwicach, był aktywnym działaczem w okresie tworzenia się struktur „Solidarności” w bytomskiej oświacie. Po wprowadzeniu stanu wojennego prowadził bibliotekę wydawnictw niezależnych oraz punkt kolportażu pism podziemnych, m.in. „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”, zlokalizowany we własnym mieszkaniu. Osobiście kolportował prasę podziemną na terenie Bytomia, Radzionkowa, Mysłowic, Gliwic. Pomagała mu w działalności konspiracyjnej żona Bożena, od wielu lat pracująca w szkole w Starych Gliwicach.

W sali audiowizualnej uczniowie klas starszych wysłuchali relacji świadków strajków 1980 r., tworzenia się struktur NSZZ „Solidarność” oraz wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku. Pan Karasiński, by przybliżyć wydarzenia sprzed czterdziestu lat, przygotował interesującą prezentację, a pan Zajączkowski opowiadał również nieznane dotąd fakty o historii naszej szkoły.