INSCENIZACJA O LOKALNEJ PATRIOTCE – JADWIDZE MARKOWEJ

22 października 2021 r. uczniowie z klasy 7d pod kierunkiem pań: E. Borkowskiej, M. Kopeć oraz A. Urbańskiej zaprezentowali inscenizację na temat losów Jadwigi Markowej – lokalnej patriotki urodzonej w Starych Gliwicach i działającej na terenie naszej dzielnicy do 1921 r.  Lekcja historii odbyła się przy kamieniu pamiątkowym poświęconym Jadwidze Markowej oraz powstańcom śląskim ze Starych Gliwic. Przedsięwzięcie wpisuje się w założenia projektu realizowanego w naszej szkole pod nazwą ,,Szkoła pamięta”.