JAK DZIECI Z PRZEDSZKOLA UCZCIŁY MAJOWE ŚWIĘTA?

Krasnale i Stokrotki 

Krasnale i Stokrotki z okazji Świąt Majowych przygotowały krótką akademię, która rozbudziła u dzieci świadomość narodową oraz przywiązanie do Ojczyzny, a także poszanowanie dla symboli narodowych.

Biedronki 

Przedszkolaki z grupy Biedronki miesiąc maj rozpoczęły od poszerzenia wiedzy na temat ojczyzny. Celebracja świąt majowych jest świetnym momentem, by wzmacniać poczucie przynależności do Ojczyzny.