JAK KLASY 2C I 2D REALIZOWAŁY AKCJĘ „SZKOŁA PAMIĘTA”?

Klasy 2c i 2d również miały swój udział w akcji MEN „Szkoła Pamięta”. Inicjatywa jest realizowana w okresie, w którym w szczególny sposób wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali gazetkę tematyczną poświęconą tradycji świąt zadusznych, a zajęcia edukacyjne przybliżyły dzieciom wspaniałą postać papieża Jana Pawła II. Uczniowie pamiętali również o lokalnej patriotce Jadwidze Markowej, zapalając symboliczny znicz przy tablicy pamiątkowej.