JAK REALIZOWALIŚMY PROJEKT WIRUSOOCHORNA W NASZYM PRZEDSZKOLU?

W ramach projektu Wirusoochrona #lekcjaHIGIENY zrealizowałyśmy z przedszkolakami szereg działań promujących zachowania prozdrowotne, przede wszystkim kształtowałyśmy podstawowe zasady higieny osobistej oraz zwróciłyśmy uwagę na rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów. Przedszkolaki dowiedziały się, jak należy postępować w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne, wyjaśnione im zostało pojęcie „higieny”, poznały zasady prawidłowej higieny rąk oraz dowiedziały się, jak mogą zadbać o swoje zdrowie i swoją odporność każdego dnia, kierując się zasadami zdrowego stylu życia. Dzieci chętnie angażowały się w zajęcia, tematyka była dla nich ciekawa i pouczająca.