NASI UCZNIOWIE KWESTOWALI NA RZECZ GLIWICKIEGO HOSPICJUM

30 wolontariuszy, uczniów klasy siódmej i klas ósmych naszej szkoły, wzięło udział w Kweście Pierwszolistopadowej. Uczniowie w dniach 29 i 30 października oraz 1 i 2 listopada kwestowali na gliwickich i knurowskich cmentarzach. Całkowity dochód z kwesty przeznaczony jest na potrzeby gliwickiego hospicjum.

Bardzo dziękujemy naszej młodzieży za tak liczne zaangażowanie się w to pożyteczne dzieło! Jesteśmy z Was dumni!