NASI WOLONTARIUSZE WYKONALI ŚWIATECZNE KARTKI DLA PACJENTÓW SZPITALA

Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu aktywnie uczestniczyli w warsztatach Świąteczna Kartka dla pacjentów szpitala onkologicznego w Gliwicach. Przygotowali przepiękne kartki świąteczne.

Dziękujemy Wam za ogromne zaangażowanie i tak liczny udział w akcji!