O UDZIALE NASZYCH WOLONTARIUSZY W GLIWICKICH DNIACH GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

9 maja 2024 r. szkolna grupa Wolontariuszy wzięła udział w obchodach Gliwickich Dni Godności Osób z Niepełnosprawnościami. To była wyjątkowa okazja, aby pokazać, że każdy z nas ma równe prawa do aktywnego udziału w społeczności szkolnej oraz środowisku społecznym i rodzinnym. Ta lekcja uczyła nas współpracy, tolerancji i przełamywania barier. Piknik integracyjny pod hasłem „Każdy inny, wszyscy równi” był formą warsztatów związanych z tematyką niepełnosprawności, którym towarzyszyły wystawy prac plastycznych uczniów z gliwickich szkół, stoiska informacyjne miejskich jednostek organizacyjnych oraz stoiska profilaktyczno-edukacyjne.