OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA MUZYKI W SZKOLNEJ BIBLIOTECE

Międzynarodowy Dzień Muzyki obchodzony jest na całym świecie w dniu 1 października od roku 1975, zainicjowany przez światowej sławy skrzypka Yehudi Menuhina, ówczesnego Prezydenta Międzynarodowej Rady Muzyki działającej pod egidą organizacji UNESCO. Głównym celem tego święta jest przedstawienie muzyki w taki sposób, by była kojarzona jako dobro ludzkości oraz promocja muzyków jako tych, którzy tworzą piękno muzyki.

5 października, w bibliotece szkolnej, uczniowie mieli możliwość posłuchania podczas przerw V symfonii c-moll Ludwiga van Beethovena. Do słuchanego utworu chętni uczniowie wykonywali ilustracje lub projekt okładki do płyty. Konkursowi muzycznemu towarzyszyła wystawa książek o wybitnych kompozytorach połączona z krótką historią muzyki. Ta muzyczna zabawa niewątpliwie zapewniła uczniom  wiele artystycznych wrażeń.