OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW

Uczniowie kl. 7a, 13 kwietnia 2022 r., przygotowali obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

Prześladowania polskich Żydów rozpoczęły się już we wrześniu 1939 roku. Nakazano im noszenie białych opasek z niebieską gwiazdą Dawida, aby odseparować ich od reszty społeczeństwa. Wkrótce Niemcy rozpoczęli przesiedlanie ludności żydowskiej do gett – wydzielonych dzielnic, gdzie panowały nieludzkie warunki bytowe. W 1942 r. hitlerowcy podjęli decyzję o Holokauście – zagładzie Żydów. Szacuje się, że w czasie II wojny światowej w obozach śmierci zginęło około 3 mln polskich obywateli pochodzenia żydowskiego.

Okupację przeżyło jedynie około 300 tys. polskich Żydów, żaden z nich nie miałby szans ocaleć bez pomocy Polaków. Powstała Rada Pomocy Żydom – „Żegota”, organizacja, która dostarczała mieszkańcom getta żywność, ubrania, lekarstwa, a także organizowała ucieczki, kryjówki i fałszywe dokumenty.

Klas 7a przypomniała sylwetki Polaków, którzy ratowali Żydów, chociaż groziła za to kara śmierci. Szczególnym przykładem stała się rodzina Ulmów z Markowej, która ukrywała ośmioro Żydów. Nad ranem 24 marca 1944 r. w Markowej niemieccy żandarmi zamordowali najpierw Żydów, a następnie ukrywających ich Józefa Ulmę i będącą w zaawansowanej ciąży Wiktorię. Niemcy zabili też szóstkę ich dzieci. Najstarsza, Stasia, miała osiem lat, najmłodsze dziecko – półtora roku.

W 1995 r. Józefowi i Wiktorii nadano pośmiertnie tytuł Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Trwa proces beatyfikacyjny całej rodziny.