OBIADY W SZKOLE – ZAPISY I OPŁATA

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy poinformować, że rodzice zainteresowani tym, aby ich dzieci jadły szkolne obiady, mogą pobrać z sekretariatu, ze stołówki lub ze strony internetowej szkoły DEKLARACJĘ, wypełnić ją i złożyć w sekretariacie szkoły.

Powiadamiamy również, że odpłatność za obiady za wrzesień 2023 r. wynosi 123,50 zł (6,50zł za jeden obiad). Należność prosimy uregulować najpóźniej do 11 września br. na konto wskazane w deklaracji.