POWITANIE WIOSNY W GNIEŹDZIE

Przedszkolaki z Gniazda uroczyście powitały nową porę roku – Wiosnę i pożegnały Zimę. Barwnym korowodem wspólnie z Marzanną maszerowały przed budynkiem przedszkola przy powitalnych, wiosennych utworach.

JAK SIKORKI, JASKÓŁKI I KUKUŁKI WITAŁY WIOSNĘ?