PROJEKT „PAMIĘĆ ŁĄCZY POKOLENIA”

Nasza szkoła, dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pamięci Tragedii Śląskiej 1945, bierze udział w projekcie: „Pamięć łączy pokolenia”. Jedną z trzech inicjatorów projektu jest pani Anetta Hadryś-Konopka. W jego ramach udało się przeprowadzić Bieg Pamięci Tragedii Śląskiej 1945 pod honorowym patronatem prezydenta Knurowa. Przedsięwzięcie miało na celu upamiętnienie tragicznych losów Ślązaków tuż po II wojnie światowej oraz integrację społeczności lokalnej.

W niedzielne przedpołudnie, 24 października, wystartowało 150 amatorów biegania z różnych stron Górnego Śląska, w tym spora grupa młodzieży ZSP nr 13 w Gliwicach. Start poprzedziło złożenie wiązanek kwiatów na mogile poświęconej pamięci pomordowanych przez hitlerowców w obozie przejściowym w Nieborowicach oraz pod pomnikiem deportowanych mieszkańców Żernicy.

Trasa liczyła około 6 km. O jej zabezpieczenie zadbali policjanci KMP Gliwice oraz uczniowie knurowskiej klasy mundurowej ZSZ nr 2. Meta została ustanowiona przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2 w Knurowie, gdzie pod pamiątkową tablicą również złożono kwiaty. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale.

Oprócz pani Anetty Hadryś-Konopki, grupa nauczycieli (Sławomir Rzepa, Elżbieta Brefka, Elżbieta Borkowska) opiekowała się uczestnikami biegu, przygotowując gorące napoje i słodycze.

Młodzież naszej szkoły na miejsce startu dowieźli rodzice, którym składamy za to serdeczne podziękowanie.

Ponadto projekt „Pamięć łączy pokolenia” zakładał przeprowadzenie w klasach starszych lekcji poświęconych wywózce tysięcy Górnoślązaków w 1945 r. na terytorium dawnego ZSRR do niewolniczej pracy. Podczas zajęć, nauczyciele – Sławomir Rzepa, Elżbieta Borkowska oraz Elżbieta Brefka, której rodzina naznaczona została Tragedią Śląską, wykorzystywali edukacyjne Teki IPN-u, poświęcone tej tematyce.

Ostatnim akordem projektu był koncert PRO MEMORIA w Pilchowicach. W niedzielę, 28 listopada, o godz. 16 wystąpił Chór Kameralny „Slavica Musa”. Przybyłych gości powitał gospodarz miejsca, ks. proboszcz Dariusz Gołek, słowo wstępu wygłosił wiceprezes Stowarzyszenia Piotr Koj.

Chór poprowadził dr hab. Tomasz Paweł Sadownik, który każdy utwór poprzedzał ciekawym wprowadzeniem. Wśród wykonawców zobaczyliśmy pana Sławomira Rzepę, dysponującego pięknym barytonem.

Zaduszki muzyczne dedykowane był ofiarom Tragedii Śląskiej 1945 roku. Na repertuar składały się następujące utwory:

Q. Gasparini – Adoramus te Christe, 2. W. A. Mozart – Ave verum, 3. A. Bruckner – Christus factus Est, 4. L. Laprus – Czego chcesz od nas Panie, 5. L. Laprus – Ojcze nasz, 6. J. Świder – Modlitwa do Bogarodzicy, 7. E. Esenvalds – O salutaris hostia, 8. P. Mealor – Ubi caritas, 9. Z. Lucas – Lacrymosa, 10. J. Świder – Cantus gloriosus.