PRYMAS TYSIĄCLECIA – INFORMACJA O SZKOLNYM KONKURSIE

W bieżącym roku przypadała 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, niekwestionowanego autorytetu moralnego i duchowego współtwórcy przemian społecznych, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce. Z tego powodu uchwałą Sejmu i Senatu RP został uznany za patrona roku 2021. Ukoronowaniem wydarzeń związanych z postacią prymasa Wyszyńskiego była, 12 września, uroczystość Jego beatyfikacji.

Zapraszamy uczniów ZSP nr 13 w Gliwicach do udziału w konkursie poświęconym postaci nowego, polskiego błogosławionego, którego celami są:

– przybliżenie wiedzy o życiu i działalności wybitnego Polaka,

– kształcenie zdolności rozróżniania dobra od zła,

– wyszukiwanie oraz porównywanie informacji z różnych źródeł,

– czytanie tekstów ze zrozumieniem,

– wskazywanie na mapie Polski miejsc związanych z prymasem Wyszyńskim,

– umiejętne zastosowanie różnorodnych technik plastycznych dla wyrażenia osobowości oraz życiowego przesłania bohatera konkursu.

 

Regulamin:

– Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach – dla uczniów klas IV-VI oraz VII-VIII. Można do niego przystąpić pojedynczo oraz w drużynach składających się z dwóch-trzech osób.

– Pierwszy etap polega na przygotowaniu pracy plastycznej wykonanej w dowolnej technice (format A-3, A-4). Termin składania prac: do 22 października.

– Drugi etap będzie przeprowadzony w formie pisemnej (krzyżówki, diagramy, rozsypani wyrazowe i mapka). Termin: w tygodniu od 22 do 29 października.

 

Oprócz dyplomów i nagród książkowych uczestnicy konkursu mogą zdobyć bardzo dobre oceny z historii, plastyki i religii.

 

Literatura:

Materiały do konkursu można otrzymać w sali nr 23 (aula). Warto również skorzystać z następujących stron internetowych:

https://www.1944.pl/artykul/prymas-tysiaclecia-ks.-stefan-kardynal-wyszyn,5152.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Wyszyński

https://dzieje.pl/postacie/stefan-wyszynski

https://wyszynskiprymas.pl/zyciorys-stefana-wyszynskiego/

https://www.ore.edu.pl/2021/01/rok-2021-rokiem-kardynala-stefana-wyszynskiego/

 

Komisję konkursową tworzą jego organizatorzy: ks. Dominik Swoboda oraz panie Beata Smuga, Anna Urbańska, Anetta Hadryś-Konopka, Elżbieta Brefka i Elżbieta Borkowska.