PRZEDSZKOLAKI WIEDZĄ CO TO PROFILAKTYKA DZIĘKI AKCJI „WIRUSOOCHRONA”

Przedszkolaki z grup: Krasnale, Stokrotki, Pszczółki oraz Biedronki wzięły udział w akcji informacyjno-edukacyjnej „Wirusoochrona”. W ramach tego przedsięwzięcia dzieci uczestniczyły w szeregu działań dydaktycznych mających na celu wzbogacenie ich wiedzy z dziedziny zdrowia i higieny, wykształcenia u nich postawy prozdrowotnej, nabycia określonych umiejętności oraz przyswojenia prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.