RAMOWY PLAN DNIA

700– 800 zabawy swobodne dzieci w grupach łączonych

800 – 830 zajęcia poranne – organizowanie sytuacji edukacyjnych, w których dzieci: nabywają umiejętność zgodnej zabawy w grupie, wyrabiają nawyki stosowania form grzecznościowych, utrwalają poznane umiejętności i wiadomości w zabawach i grach dydaktycznych, doskonalą sprawność manualną w zabawach konstrukcyjnych i manipulacyjnych, tworzą z układanek, klocków, rozsypanek obrazkowych, rysują dowolnie, kolorują, doskonalą sprawność ruchową w ćwiczeniach porannych i zabawach ruchowych, wykonują czynności samoobsługowe w łazience, przygotowują się do śniadania


830 – 930 śniadanie

930 – 1200 zajęcia główne: organizowanie sytuacji edukacyjnych, w których dzieci realizują podstawy programowe: rozwijają sprawność ruchową poprzez gry, zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne; obserwują, eksperymentują i odkrywają przyrodę; uczą się myśleć, mówić, słuchać rozumieć; mają kontakt z książką, poznają literaturę, bawią się w teatr; doskonalą spostrzegawczość i wrażliwość słuchową w zabawach rytmiczno-słuchowych; przygotowują się do pisania; zdobywają orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni; poznają figury geometryczne; tworzą, porządkują i klasyfikują zbiory przedmiotów; poznają liczby i cyfry; poznają zwyczaje, tradycje i sztukę ludową; śpiewają piosenki, bawią się przy muzyce, relaksują, biorą udział w zajęciach z rytmiki; podejmują własne działania plastyczne i konstrukcyjne: rysują, malują, wydzierają, wyklejają, wycinają, lepią z plasteliny, modeliny, masy solnej; wyrażają swoją aktywność ruchowa w ogródku przedszkolnym; uczą się zasad ruchu drogowego; biorą udział w spacerach i wycieczkach, poznają środowisko; przygotowują się i biorą udział w uroczystościach przedszkolnych; biorą udział w zajęciach integracyjnych, uroczystościach z dziećmi niepełnosprawnymi; poznają swoje możliwości, otrzymują szansę odniesienia sukcesu, wykonują zabiegi higieniczne


1200 -1230 obiad
, organizacja powrotu dzieci (pięciogodzinnych) do domu


1230 – 1415
zajęcia popołudniowe: leżakowanie w oddziale 3-latków, relaksacja, sytuacje edukacyjne, wycieczki, spacery, teatrzyki, praca indywidualna i wyrównawcza, czynności porządkowe, zabiegi higieniczne, nabywanie umiejętności zgodnej zabawy w grupie mieszanej


1415
– 1430 podwieczorek

1430 – 1700 zabawy w ogrodzie, zabawy ruchowe, dowolne, tematyczne, dydaktyczne: ćwiczenia rozwijające narządy mowy i słuchu, praca indywidualna, czynności porządkowe.