REGULAMIN PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA ORAZ ODBIERANIA ICH Z PRZEDSZKOLA

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM przyprowadzania dzieci do przedszkola oraz ich odbierania z przedszkola, który będzie obowiązywał od dnia 10 października 2022 r. w Przedszkolu Miejskim nr 27 oraz Oddziałach Przedszkolnych „Gniazdo” wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Gliwicach.