REKRUTACJA DO KLAS I

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W GLIWICACH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA GLIWICE w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

KRYTERIA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Do Szkoły Podstawowej nr 27 w Gliwicach są przyjmowane wszystkie dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu zamieszkujące w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący na podstawie uchwały nr IV/80/2019 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.

ULICE:

Adama Opla, Bajkowa, Braci Grimm, Bursztynowa, Chemiczna, Cytadeli Warszawskiej, Dekabrystów, Diamentowa, Ezopa, Gen. Leopolda Okulickiego, Granitowa, Hansa Christiana Andersena, Izerska, Jana Brzechwy, Koralowa, Kozielska od 113 do 351 (nr parzyste i nieparzyste), Łabędzka, Marcina Kasprzaka, Oscara Caro, Platynowa, Perłowa, Rubinowa, Sadowa, SDKPiL, Srebrna, Starogliwicka od 101 do końca (nr parzyste i nieparzyste), Szafirowa, Szmaragdowa, Tomasza Edisona, Turkusowa, Wesoła, Widokowa, Wiejska, Willowa, Zielona, Złota, Źródlana.

Na prośbę rodziców (po przedłożeniu podania o przyjęcie) są przyjmowane dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły tylko wtedy, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Przez wolne miejsca rozumie się miejsca zwolnione przez uczniów danego rocznika zamieszkałych w obwodzie szkoły, a realizujących obowiązek szkolny w innej szkole.