OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH:

Aleksandra Cnota-Mikołajec

adres e-mail: aleksandra@eduodo.pl