SPOTKANIA UCZNIÓW Z KLAS DRUGICH, TRZECICH I CZWARTYCH Z POLICJĄ

4 kwietnia 2023 r. odbyły się w naszej szkole pogadanki profilaktyczne uczniów z klas drugich, trzecich oraz czwartych z przedstawicielem gliwickiej Komendy Miejskiej Policji. Pan policjant poruszył na spotkaniach z dziećmi m.in. zagadnienia bezpiecznego korzystania z dostępu do internetu, przypomniał o najważniejszych zasadach bezpiecznej drogi do szkoły i powrotu z niej, a także część pogadanki poświęcił kwestii relacji rówieśniczych.