SPOTKANIE ZE ŚWIADKAMI HISTORII W ROCZNICĘ WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

15 grudnia 2022 r. nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w interesującej lekcji historii dotyczącej wydarzeń z początku lat 80. XX wieku. Do szkoły przybyli pan Eugeniusz Karasiński (prezesem Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego) oraz pan Witold Zajączkowski (nauczyciel polonista pracujący niegdyś w naszej szkole, prowadzący w l.1982-1989 bibliotekę wydawnictw niezależnych oraz punkt kolportażu pism podziemnych). Panowie podzielili się wspomnieniami i refleksjami z okresu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce oraz opowieściami o trudnej codzienności życia Polaków w tym czasie. Wystąpienia przeplatały piosenki śpiewane przez szkolny zespół wokalny pracujący pod kierunkiem pani Małgorzaty Kopeć. Uczniowie z klasy 8d przygotowali na tę okazję ciekawy słowno-ruchowy montaż.