SPOTKANIE RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH Z WYCHOWAWCAMI

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 6 września 2022 r. (wtorek) o godz. 17:00 w SP 27, ul. Rubinowa 16a odbędzie się spotkanie rodziców dzieci przedszkolnych z „Gniazda” i PM 27 z wychowawcami. Numery sal podadzą wychowawcy w poniedziałek przez dziennik elektroniczny.