STOKROTKI ŻEGNAŁY SIĘ Z PRZEDSZKOLEM

13 czerwca 2024 r. w sali audiowizualnej odbyło się uroczyste pożegnanie przedszkola przez grupę Stokrotek z udziałem rodziców i zaproszonych gości. Na początku Stokrotki zaprezentowały przedstawienie pt. “Plastusiowy Pamiętnik”, a polonezem przeszły do części oficjalnej, gdzie wierszami i piosenkami pożegnały przedszkole i miłe w nim chwile. Występ dzieci wzbudził u rodziców i gości wiele radości, wzruszeń i został nagrodzony gromkimi brawami. Na zakończenie uroczystości dzieci otrzymały dyplomy i upominki. Podczas uroczystości nie zabrakło również podziękowań złożonych przez rodziców dla nauczycieli i wszystkich pracowników placówki, za serce, trud i cierpliwość okazaną ich dzieciom.