ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI NA LEKCJI JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ W PRZEDSZKOLU

W związku ze Światowym Dniem Ziemi dzieci z naszego przedszkola na lekcji języka mniejszości niemieckiej segregowały śmieci, poznawały nazwy odpadów. Wszystkie dzieci uzyskały certyfikat przyjaciela Ziemi.