ŚWIETLICA

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY

ZAŁĄCZNIK 1.

ZAŁĄCZNIK 2.

ZAŁĄCZNIK 3.

ZAŁĄCZNIK 4.