WYCIECZKA KLAS SZÓSTYCH W GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE

W dniach 15 – 17 maja 2024 wszystkie klasy szóste poznawały różnorodne atrakcje turystyczne województwa świętokrzyskiego. Była to okazja, aby się czegoś nowego nauczyć lub uzupełnić wiadomości zdobywane w szkole, a także integrować się w grupie rówieśniczej.

W pierwszym dniu wycieczki uczniowie zwiedzili Zamek Królewski w Chęcinach, następnie Jaskinię Raj oraz rezerwat przyrody nieożywionej Kadzielnia w Kielcach, a także zobaczyli jeden z najstarszych dębów na terenie Polski – dąb Bartek położony w miejscowości Zagnańsk.

Drugiego dnia uczestnicy Drogą Królewską weszli na szczyt Łysej Góry, na której znajduje się najstarsze w Polsce sanktuarium, w którym przechowywane są relikwie drzewa Krzyża Świętego. Uczniowie zobaczyli również charakterystyczne dla Gór Świętokrzyskich rumowisko skalne zwane gołoborzem. Kolejnym punktem programu były warsztaty i zwiedzanie wystawy na terenie Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi. Szóstoklasiści poznawali etapy produkcji żelaza, sami uczestniczyli w wyrobie cegieł, wcielali się w kowali, zespołowo próbowali wzniecić ogień. Strzelali do celu za pomocą łuku lub dzidy.

Ostatni dzień wycieczki też był bardzo intensywny. Pierwszym punktem programu była wizyta w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki – obiekcie unikatowym na skalę światową. Uczniowie zeszli kilka metrów pod ziemię, aby zobaczyć zachowane od czasów neolitycznych kopalnie krzemienia pasiastego. Potem na uczestników wycieczki czekało zwiedzanie Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie, gdzie młodzi ludzie mogli poznać proces produkcji porcelanowego rękodzieła i częściowo w nim uczestniczyli. Podziwiali również wystawę porcelanowych wyrobów ze słynnej manufaktury w Ćmielowie. Na zakończenie wycieczki było przewidziane zwiedzanie Zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Szóstoklasiści podziwiali ruiny XVII-wiecznej budowli, która przed wybudowaniem Wersalu była największym założeniem pałacowym w Europie.