WYMAGANIA EDUKACYJNE

I etap edukacyjny

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

klasa 1

klasa 2

klasa 3

JĘZYK ANGIELSKI

klasa 1

klasa 2

klasa 3

JĘZYK NIEMIECKI – JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

klasa 1

klasa 2

klasa 3

RELIGIA

klasa 1

klasa 2

klasa 3

ETYKA

klasy 1-3

II etap edukacyjny

JĘZYK POLSKI

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

JĘZYK ANGIELSKI

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

JĘZYK NIEMIECKI

klasa 7

klasa 8

JĘZYK NIEMIECKI – JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

klasa 4a (A. Koźlicka)

klasa 4 (M. Pawlik)

HISTORIA

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

PRZYRODA

klasa 4

MATEMATYKA

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

TECHNIKA

klasa 4

klasa 5

klasa 6

PLASTYKA

klasy 4 – 7 wymagania edukacyjne + przedmiotowy system oceniania

MUZYKA

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

WYCHOWANIE FIZYCZNE

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

BIOLOGIA

klasa 5

klasa 7

klasa 6

klasa 8

GEOGRAFIA

klasa 5 (A. Urbańska)

klasa 6 (J. Szuper)

klasa 6 (A. Urbańska)

klasa 7 (J. Szuper)

klasa 8 (J. Szuper)

CHEMIA

klasa 7

klasa 8

FIZYKA

klasa 7

klasa 8

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

klasa 8

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

klasa 8

INFORMATYKA

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

RELIGIA

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

ETYKA

klasy 4 -8