WYMAGANIA EDUKACYJNE

I etap edukacyjny

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

klasa 1

klasa 2

klasa 3

JĘZYK ANGIELSKI

klasa 1

klasa 2

klasa 3

JĘZYK NIEMIECKI – JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

klasa 1

klasa 2a (A. Koźlicka)

klasa 2b / 2c (A. Garbala)

klasa 3a / 3b / 3c (A. Garbala)

RELIGIA

klasa 1

klasa 2

klasa 3

ETYKA

klasy 1-3

II etap edukacyjny

JĘZYK POLSKI – PSO

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

JĘZYK ANGIELSKI

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

JĘZYK NIEMIECKI

klasa 7

klasa 8

JĘZYK NIEMIECKI – JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

klasa 4a / 4b / 4d (A. Koźlicka)

klasa 4c (A. Garbala)

klasa 6c (A. Garbala)

HISTORIA

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

PRZYRODA

klasa 4

MATEMATYKA

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

TECHNIKA

klasa 4

klasa 5

klasa 6

PLASTYKA

klasy 4 – 7 wymagania edukacyjne + przedmiotowy system oceniania

MUZYKA

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

WYCHOWANIE FIZYCZNE

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

BIOLOGIA

klasa 5

klasa 7

klasa 6

klasa 8

GEOGRAFIA

klasa 5

klasa 6

klasa 7 

klasa 8

CHEMIA

klasa 7

klasa 8

FIZYKA

klasa 7

klasa 8

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

klasa 8

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

klasa 8

INFORMATYKA

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

RELIGIA

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

ETYKA

klasy 4 -8