„GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE …” – WYSTAWA „STAN WOJENNY 1981 – 1983” W RAMACH PROJEKTU

Wystawa „Stan wojenny 1981 – 1983” została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Katowicach we współpracy ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności. Na czternastu plakatach prezentuje podstawowe informacje dotyczące okresu stanu wojennego w PRL. Przybywające do sali audiowizualnej klasy wraz z nauczycielami zapoznają się z genezą i wprowadzeniem stanu wojennego, przebiegiem internowań, represji i pacyfikacji. Dowiadują się o ofiarach i bilansie stanu wojennego, trwającego 586 dni. W naszej szkole wystawa będzie prezentowana aż do 20 grudnia.