ZAJĘCIA JĘZYKOWE W KLASIE 2C

Grupa uczniów z klasy 2c uczestnicząca w zajęciach języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej wykonywała pracę plastyczną, która utrwalała słownictwo z języka niemieckiego, angielskiego oraz polskiego w zakresie nazw produktów spożywczych.