Category

ZMARŁA ŚP. BOŻENA ZAJĄCZKOWSKA

Jesteśmy jako społeczność szkolna głęboko poruszeni smutną i niespodziewaną wiadomością o śmierci wieloletniej nauczycielki pracującej w naszej szkole i przedszkolu – śp. Bożenie Zajączkowskiej. To osoba bezgranicznie oddana dzieciom i szkole. Pełniąca funkcję nauczyciela nauczania początkowego, nauczyciela wspomagającego, nauczyciela przedszkolnego. Zapamiętamy Ją jako wspaniałą koleżankę, zawsze życzliwą, troskliwą, ciepłą, niezwykle dyspozycyjną i pomocną. Będzie nam Jej bardzo brakowało. Zapewniamy o pamięci i modlitwie.

Najbliższej rodzinie – Mężowi, Córkom, Siostrze i wszystkim tym, których ta śmierć dotknęła – składamy najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Gliwicach

wraz z Gronem Pedagogicznym i Pracownikami