Category

ZMARŁA ŚP. KRYSTYNA STANIKOWSKA

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że zmarła śp. Krystyna Stanikowska – nauczycielka języka polskiego oraz wychowawczyni młodzieży pracująca przez wiele lat w naszej szkole. Osoba niezwykle ciepła i oddana pracy z dziećmi i młodzieżą.

Msza Święta pogrzebowa odbędzie się w środę 6 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 w kościele pw. Chrystusa Króla w Gliwicach, a po niej uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce na Cmentarzu Lipowym.

Najbliższym Zmarłej składamy szczere wyrazy współczucia.