PEDAGOG, PSYCHOLOG, LOGOPEDA

Pedagog szkolny

Wojciech Tutka

Godziny pracy w r. szk. 2021/2022

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Psycholog szkolny

Anna Komar

Godziny pracy w r. szk. 2021/2022

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Logopeda szkolny

Joanna Pasterak

Godziny pracy

rok szk. 2021/2022

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Najczęstsze przyczyny występowania wad wymowy

Ogólne zalecenia do stymulacji rozwoju mowy dziecka

Dlaczego trzeba ćwiczyć z dzieckiem w domu?

Ćwiczenia pionizujące język

Kształtowanie się mowy dziecka

Ćwiczenia logopedyczne przygotowujące aparat mowy do poprawnej artykulacji

Głośne czytanie dzieciom jako prosta i przyjemna forma stymulacji rozwoju mowy i profilaktyki zaburzeń komunikacji językowej