TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA

W roku szk. 2021/2022 przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu edukacyjnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Ogólnopolski program edukacyjny UODO  „Twoje dane – Twoja sprawa” jest szansą dla uczniów na zdobywanie i rozwijanie praktycznych umiejętności oraz kompetencji cyfrowych, niezbędnych we współczesnym świecie. Odpowiedzialne i świadome korzystanie z nowoczesnych technologii ma wpływ na zapewnienie młodym ludziom bezpieczeństwa.

W Kutnie, 12 października 2021 r., odbyła się konferencja z cyklu „#RODO w edukacji”, podczas której otwarto XII edycję ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Szkolny koordynator programu – mgr Karina Kucharska

Współpraca – mgr Danuta Warmuz (kl. 1-3)