OPŁATY ZA POSIŁKI PM 27

Odpłatność za posiłki powinna być uiszczana przelewem na rachunek bankowy do 10. dnia każdego miesiąca.

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku odpłatność za posiłki jest uiszczana przelewem na rachunek bankowy.

Millenium Bank 98 1160 2202 0000 0005 0855 4423

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 1 września 2022 r. zmianie ulegają stawki za wyżywienie dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 27.

Stawka żywieniowa dzienna wynosi łącznie 9 zł, w tym:

śniadanie 3 zł

obiad 4 zł

podwieczorek 2 zł