GRUPY I WYCHOWAWCY – GNIAZDO

Sikorki – Alicja Schmidt

Jaskólki – Joanna Szczerbowska

Sowy – Sabina Zelek, nauczyciel pomocniczy Jolanta Wardzińska

Skowronki – Edyta Przybek, nauczyciel pomocniczy Ewelina Naczyńska

Wróbelki –

Kukułki – Marta Michalska – Tyka