II STAROGLIWICKI TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR IM. JADWIGI MARKOWEJ

ORGANIZATOR: ZSP 13. Opiekunowie szkolni: Anna Płocica, Anetta Hadryś-Konopka

TERMIN i MIEJSCE: 13 kwietnia 2024, ZSP 13, ul. Rubinowa 16a

UCZESTNICTWO: Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 27 oraz mieszkańcy dzielnicy Stare Gliwice

SYSTEM ROZGRYWEK: Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

TEMPO GRY: 10 minut na zawodnika na całą partię   (P’10).

HARMONOGRAM TURNIEJU: 13.04.2024. 8.45- 9.15 potwierdzenie udziału w zawodach u sędziego. 9.30  rozpoczęcie turnieju. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród planowane jest 20 minut po zakończeniu ostatniej partii tj. ok. godz. 14.00

NAGRODY:  Puchar za zdobycie I miejsca oraz medale za miejsce I, II i III

OCENA WYNIKÓW: Klasyfikacja końcowa ustalana jest z uwzględnieniem następujących, kolejno stosowanych, kryteriów: – suma zdobytych punktów, – wartościowanie Buchholza (z odrzuceniem najsłabszego rezultatu), – wartościowanie pełne Buchholza, – liczba zwycięstw, – wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami.

SĘDZIOWANIE: W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Polskiego Związku Szachowego. Sędzia główny – Jarosław Kocela. Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy z opóźnieniem większym niż 5 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.

ZGŁOSZENIE: Zgłoszenie bezpośrednio na adres annaplocica@zsp13gliwice.onmicrosoft.com  do dnia 10 kwietnia 2024. Zgłoszenie mailowe powinno zawierać: imię i nazwisko, junior (uczeń ZSP 13) / senior. O przyjęciu do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna decyzja należy do  organizatora. Liczba miejsc w turnieju ograniczona do 50 zawodników.

UWAGI KOŃCOWE:  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów. Zdjęcia wykonywane uczestnikom zawodów będą publikowane na stronie internetowej ZSP 13. Udział w zawodach jest równoważny z akceptacją regulaminu zawodów oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestników przez organizatorów w celach związanych z turniejem (ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2018 Poz. 1000)