MUSZA WOM COŚ PEDZIEĆ … – TRZECI RAZ WYSTAWILIŚMY SPEKTAKL O TRAGEDII GÓRNOŚLĄSKIEJ 1945 ROKU

W piątek 23 lutego 2024 r. w gościnnej sali Centrum Edukacyjnego im. św. Jana Pawła II w Gliwicach wystawiliśmy spektakl pt. „Musza Wom coś pedzieć. Sceny z Tragedii Śląskiej 1945 roku” wyreżyserowany przez panią dr Elżbietę Borkowską – nauczycielkę historii w naszej szkole.

To już trzecia odsłona naszego przedstawienia, w które zaangażowana jest duża część społeczności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Gliwicach – uczniowie, nauczyciele, pracownicy (kilkudziesięciu uczniów, kilkunastu pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych). W tym roku do obsady spektaklu dołączyli także przedstawiciele Klubu Seniora „AS” ze Starych Gliwic oraz pan Roland Skubała z grupy rekonstrukcyjnej z Pyskowic. Ta cenna inicjatywa historyczno-artystyczna połączyła przedstawicieli różnych pokoleń.

Nasz spektakl jest nie tylko upamiętnieniem dramatu mieszkańców tych ziem, ale także piękną lekcją historii dla młodego pokolenia, które powinno mieć świadomość, jaką niezaprzeczalną wartością jest życie w pokoju.