PÓŁKOLONIE ZIMOWE W SZKOLE

Szanowni Rodzice!

Przedstawiamy Regulamin organizacji półkolonii zimowych w ZSP Nr 13

w Gliwicach oraz tygodniowy plan półkolonii zimowej.

Rekrutacja prowadzona będzie w szkole od 04.12.2023 do 22.12.2023 r do godz.15.00.

Turnus: 29.01.2024r. – 02.02.2024r.

Koszt jednego turnusu wynosi 350 zł*)

*) Odpłatność za półkolonie od jednego uczestnika za pobyt pięciodniowy wynosi 350,00.zł. Wpłaty należy dokonać na konto Bank Millennium: 19 1160 2202 0000 0005 0855 4681  w terminie od 02.01.2024 do 10.01.2024r., do godz. 12:00

Liczba uczestników na jednym turnusie – 45 osób

Zgłoszenia, czyli pisemne deklaracje (karty kwalifikacyjne) dostępne będą na portierni i w sekretariacie szkoły.

Wypełnione karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku prosimy składać w sekretariacie szkoły do dnia 22.12.2023 r.