STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA

W  środę 27 lutego 2024 r. pani dyrektor Anna Urbańska miała przyjemność wręczyć stypendia uczennicom, które uzyskały w pierwszym półroczu wysokie wyniki w nauce i wykazały się dodatkowymi osiągnięciami.

Komisja stypendialna przyznała po akceptacji Rady Pedagogicznej stypendia następującym uczennicom:

  • Mai Brodackiej z kl. 8a,
  • Konstancji Kluczewskiej z kl. 5c,
  • Dianie Nowak z kl. 7b,
  • Julii Tkaczyk z kl. 5b,
  • Hani Walaszek z kl. 5d,
  • Mai Ziober z kl. 5b,
  • Marcie Żmudzie z kl. 8a.

Gratulujemy!