JAK WYGLĄDAŁO POWITANIE WIOSNY W PRZEDSZKOLU?

21 marca nasze przedszkolaki uroczyście powitały nową porę roku – Wiosnę i pożegnały Zimę. Barwnym korowodem wspólnie z Marzanną i Gaikiem maszerowały przed budynkiem przedszkola przy powitalnych, wiosennych utworach. Był to bardzo intensywny tydzień, przepełniony licznymi atrakcjami, w tym kolorowym tygodniem. Podsumowaniem świętowania tygodnia poświęconego Powitaniu Wiosny było założenie zielonego kącika z hodowlą różnorodnych roślin, które przedszkolaki sadziły i siały.